ثبت نام دوره هارمونی عشق

پس از ثبت شماره موبایل و زدن دکمه تایید، درصورت درست بودن شماره موبایلتان به صفحه دوره هدایت خواهید شد.

داستان بلند را کوتاه کنم.
هر روز با ده ها مورد خیانت مواجه میشوم.
به یکی خیانت شده و دیگری در دام خیانت افتاده است.
داستان هر مراجع با دیگری متفاوت است اما زخم عمیقی که بر کالبد جان می افتد در همه مشترک است.
زخمی که هر روز عفونت می کند و چرک های کثیفش افسردگی، ناامیدی و به طور کلی فلج شدن زندگی است.
نمی توانم اجازه دهم که برای این موضوع کاری نکنم. چشم بستن بر روی این واقعیت دردناک حداقل برای من که روانشناس هستم و رسالتم واضحا خوب کردن حال آدم هاست، سخت است.
بنابراین تصمیم گرفتم تا موضوع پنج زبان عشق را برایت باز کنم تا نه تنها از شر رابطه سرد خلاص شوی بلکه واقعا به رابطه عاشقانه ای که لیاقتش را داری برسی.
به زودی این دوره از حالت رایگان خارج می شود و دسترسی به فیلم محدود می شود در اسرع وقت ثبت نام کن و با دقت ببین.
دوستدار تو پریسا مافی.

ثبت نام دوره هارمونی عشق

پس از ثبت شماره موبایل و زدن دکمه تایید، درصورت درست بودن شماره موبایلتان به صفحه دوره هدایت خواهید شد.