جلسه اول: (ملکه دراتاق خواب) زبان هوس ،کلمات حرفه ای تحریک کننده، سکوت اغواگر، اعتماد به نفس غیر قابل توقف ،4 کلمه باز کننده قلب، تکنیک ضد خشم.

جلسه دوم: 9 تیپ شخصیت شناسی اینا گرام ،چطور به راحتی تیپ شخصیتی هر کس را بر اساس ظاهروحرفهایش در چند ثانیه اول متوجه بشوی، رفتارهایی که هر تیپ شخصیتی نیاز دارد ببیند تا عاشق ما شودچطوری بعد شناخت تیپ شخصیتی خود نیازها و انتظارات که داری مطرح میکنی بدون مخالفت همسر،اگر همسرت جزء تیپ های شخصیتی سخت بود چطور باید برخورد کرد ،اصلی ترین کلماتی که هر تیپ نیاز دارد بشنود چیست؟

جلسه سوم: هوش عاطفی و ارتباطی، رفتاری که باید موقع دعوا و اختلاف انجام بدهی، زبان عشق ورزی چطوری زخم های که از دعواهای شدید قلبی به جا مونده رو ترمیم کنیم، در مقابل خستگی ها شکست و ضعف همسرت چطوری برخورد کنی چطوری جو سنگین قهر را بشکنی تا به غرورت لطمه وارد نشه؟

جلسه چهارم: (خیانت طلاق قهر آشتی): انواع خیانت ،از کجا و به چه شکل شروع میشه نشانه های خیانت و چطوری بفهمی که طرف مقابل به ما خیانت میکنه، نا گفته ها و دلایل خیانت مردان تله شخصیتی افراد خیانت کار ،تفاوت لغزش و خیانت، برم یا نرم ،نشانه های بعد ازان به جدایی فکر کن نقشه بهبود راه پس ازجدایی، جلوی دخالت ها را چطوری بگیریم؟

دستاورد و نتیجه آرامش شناخت طرف مقابل و خود، بیمه کردن عواطف و احساسات ،رابطه تو ضد گلوله میکنی.